Vuosikokous

 

Kutsu jäsenille sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

 

Liitokiekkoseura Mustavaris Ry:n vuosikokous pidetään 23.1.2023 klo 19 Satakunnan yhteisökeskuksen (Otavankatu 5) kokoustilassa.

 

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat

Esityslista:

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10.  Käsitellään mahdolliset sääntömuutokset

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
-Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
12.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

 

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä : https://meet.google.com/vuz-mwod-rsv