Topic: Kutsu Vuosikokoukseen 2014

Kutsu vuosikokoukseen

Liitokiekkoseura Mustavaris ry:n sääntömääräinen vuosikokous
järjestetään sunnuntaina 27.4.2014 klo 12.00 alkaen WinNovan puuosaston
luokkahuoneessa, osoitteessa Professorintie 5, 28600 Pori.
Sisäänkäynti sisäpihan puolelta. Ovessa on teksti:  C9 Puuala.Esityslista

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Sääntömuutos. Vaihdetaan tilintarkastajat toiminnantarkastajaan.

6.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

9.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12.    Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen jatketaan Pro Tour kilpailun järjestelypalaverilla.
Käydään läpi järjestelyitä ja tehtäviä.

Tervetuloa        Hallitus

Last edited by Marko (15.04.2014 06:40:11)

Marko Timonen

Re: Kutsu Vuosikokoukseen 2014

Nyt on aika aloittaa keskustelu ja pohdinta uuden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitsemisesta vuosikokouksessa.
Nykyisessä Hallituksessa ovat lisäkseni olleet Matti Lindroos varapuheenjohtajana, Pasi Kaukosalmi rahastonhoitajana, Anna Elo, Risto Sissala, Petri Mäki ja Kai Vesa.
Pasi, Petri ja Kai eivät jatka hallituksessa. Muut ovat valittavissa uudestaan. Puheenjohtajan lisäksi tarvitaan siis uusi rahastonhoitaja.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen valitaan yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja yhdestä viiteen (1-5) muuta jäsentä.
Ultimatetoiminta aktivoitui viime vuonna ja on perusteltua, että ultimateporukasta valitaan edustaja hallitukseen.

Jätän puheenjohtajuuden koska keskityn lajin koulutustoimintaan ja osin yritysmuotoisesti.
Olisi ristiriitaista, etenin Mustavariksen kannalta, jos toimisin samaan aikaan puheenjohtajana ja yrittäjänä lajin parissa.
Olen käytettävissä hallituksen rivijäseneksi, mutta voin hyvin jäädä kokonaan pois hallituksesta. Tunnistan olevani omapäinen vanha jäärä, joten olisi hyvä antaa uudelle sukupolvelle tilaa seuran johdossa. Pyrkimykseni on toimia läheisessä yhteistyössä seuran kanssa jatkossakin, etenkin koulutuksen parissa.

Seuran tilanne on hyvä. Kirjurin ja Ulvilan radat ovat kunnossa, jäsenmäärä on kasvussa, ja seuran taloustilanne on hyvä, joten tästä on hyvä uuden johdon jatkaa.
Muistutan vielä, että kaikille halukkaille riittää varmasti tekemistä lajin parissa. Hallitus ei ole ainoa kanava toimia.

Marko Timonen

Re: Kutsu Vuosikokoukseen 2014

Kokouksen jälkeen jatketaan Pro Tour kilpailun järjestelypalaverilla.

Marko Timonen

Re: Kutsu Vuosikokoukseen 2014

Vuosikokous ja Pro Tour järjestelyt huomenna klo 12.00 !

Marko Timonen