Topic: Kirjurinluodon tuorein muutostyö

Terve! Olemme saaneet poikkeuksellisen määrän julkisuutta Yle Porin kyseenalaisesti otsikoimasta jutusta : https://www.facebook.com/ylepori/posts/1565134713508482

Olisimme vastanneet mielellämme toimittajan kysymyksiin ennen jutun julkaisua, tähän meille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta. Erityisesti facebook otsikointi ei ollut meille mieleinen.
"Liitokiekkoseura Mustavaris muistuttaa, että frisbeegolf on halpa harrastus." Toimittajalta kysyttäessä keneltä hän sai kommentin hän vastasi "Toteatte, että liikuntapaikkojen rakentamisen suhteen laji on "selkeästi edullisin". Viittasin kommentilla ainoaan kattavaan tutkimukseen jonka olen aiheesta löytänyt: https://issuu.com/turunliikunta/docs/li … ma_2029/52
Jatkossa toivoisin toimittajan ottavan yhteyttä seuraan ennen muokatun sitaatin kirjoittamista otsikkoon.

Kirjurinluodon frisbeegolfpuisto on ollut avoinna kaikille halukkaille vuodesta 2009. Liikuntapaikka on toiminut kahdeksan vuotta lähes perustamiskustannuksellaan. Ratahankketta perustettaessa Porin kaupunki hankki ja asensi tarvittavat betonijalat, sekä rakensi väylän P6 bunkkerin. Frisbeegolfpuistojen yleinen edullisuus johtuu pääasiassa olemassaolevan maastonpiirteiden sekä luonnollisten esteiden hyväksikäytöstä ratasuunnittelussa.
 
Ratamestari kommentoi uutta suunnitelmaa seuraavasti:

"Uusi suunnitelma radan väylämuutoksille on tehty käytettävissä jäävälle puistoalueelle perustuen turvallisuuteen, radan yleiseen haastavuustasoon ja pelikiertoon. Pohjana koko suunnitelmalle on yhden kulkuväylän poisto/nurmetus, jolloin saadaan laajempi pelialue sekä turvallisuus alueella nousee kriittisesti. Lajille luontaisia esteitä, eli puita on alueella vähän, joten istutettavilla puilla luodaan peliväyliä ja myös rajataan väylät toisistaan lisäten turvallisuutta. Suunnitelmassa on huomioitu myös radalta jo aiemmin seuran itse poistama väylä p4 ja sen korvaaminen. Seura poisti väylän turvallisuussyistä, kun viereen uusittu koulurakennus laajensi myös koulun piha-aluetta lajin kannalta vaarallisesti."
Puistotoimen arvio esityslistalla budjetoiduista muutoksista ei ollut meille tiedossa, luimme arvion Yle Porin jutusta. Puistotoimen halukkuus laatuun panostamisesta kertoo mielestäni puiston käyttöasteesta, sekä pitkäjänteisestä hyvästä yhteistyöstä jota olemme käyneet jo vuosia Porin kaupungin ja erityisesti puistotoimen kanssa.

Kirjurinluodon frisbeegolfpuisto on liikuntapaikkana uniikki kokonaisuus joka tarjoaa haasteita kaikentasoisille pelaajille upeassa puistomaisemassa keskellä porilaisten olohuonetta.
Rata on kokenut vuosien saatossa lukuisia muutoksia, alkuperäisistä väylistä on muokattu neljännes johtuen Kirjurinluodon kehittämisestä sekä muista kaupungin toimenpiteistä. Olemme ottaneet käytännössä kaiken lajiin sopivan viheralueen jo käyttöömme. Tästä syystä jouduimme vaatimaan merkittävän paiväkotihankkeen vuoksi lisäaluetta kehittyvään puistoon.  On totta että muutoskustannus on poikkeuksellisen suuri, radan perustamiskustannuksiin verraten moninkertainen. Kyseessä oleva viheralue ei kuitenkaan suoraan anna mahdollisuuksia kolmen tasokkaan frisbeegolfväylän luomiseen. Ratamestarin ja PT:n välillä on käyty puistokatselmus ja palaveri joiden pohjalta on tehty ehdotus siitä, miten alueelle olisi mahdollista tehdä korvaavia väyliä turvallisuus, radan taso ja haasteellisuus huomioiden. Tämän jälkeen PT kävi miettimään ehdotusta ja tekivät laskelmansa. Puistokäytävän nurmikointi, sekä puuston istutus on turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Esityksessä huomioidaan etä muutokset tulisi kustantaa päiväkotihankkeesta.
Laji kasvaa voimakkaasti Suomessa on tällä hetkellä arvioiden mukaan yli 100 000 harrastajaa. Harrastajien määrän arviointi eri radoilla on kuitenkin haastavaa johtuen lajin avoimesta luonteesta. Liikuntakertalaskelma pyritään suorittamaan tänä kesän aikana.