Topic: Vuosikokous 2016

Kutsu vuosikokoukseen

Liitokiekkoseura Mustavaris ry:n sääntömääräinen vuosikokous
järjestetään lauantaina 6.2.2016 klo 15.00 alkaen WinNovan puuosaston
luokkahuoneessa, osoitteessa Professorintie 5, 28600 Pori.
Sisäänkäynti sisäpihan puolelta. Ovessa on teksti:  C9 Puuala.

Esityslista

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11.    Kokouksen päättäminen

Tervetuloa     Hallitus

Re: Vuosikokous 2016

Vuosikokous saatiin jälleen maaliin vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta. Seuran toimintaan on tulossa suurehkoja muutoksia...
Virallisia päätöksiä tehtiin tarvittava määrä ja vastuuvapautus viime kaudesta satiin.
Dokumentointi ilmestynee nettisivuille kunhan Marko saa sen kirjoitettua puhtaaksi...

Mainittakoon tässä että perinteeksi muodostuneva vuosikokouksen jälkeinen suunnitteluilta alkaa klo 20.30 Cafè Elbassa http://www.elba.fi/. Tervetuloa myös sinne...

Re: Vuosikokous 2016

Liitokiekkoseura Mustavaris ry

VUOSIKOKOUS

Aika: 6.2.2016 klo 15.00

Paikka: Professorintie 5, 28600 Pori, Winnovan puuosaston luokkahuone

Läsnä: Matti Lindroos, Pasi Airaksinen, Pasi Kaukosalmi, Mikko Järvinen, Lauri Tammisto,

Suvi-Maria Nurmi, Anna elo ja Marko Timonen

1. Kokouksen avaaminen

Liitokiekkoseura Mustavaris ry:n puheenjohtaja Matti Lindroos avasi kokouksen klo

15.05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lindroos, sihteeriksi Marko Timonen,

pöytäkirjantarkistajiksi Lauri Tammisto ja Mikko Järvinen, jotka toimivat tarvittaessa

myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vuosikokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 14 päivää ennen

kokousta, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Liite 1.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan

lausunnon.  Liitteet 2, 3 ja 4.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Lausunnossaan toiminnantarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä

hallitukselle. Toiminnantarkastaja evästää hallitusta kilpailuttamaan pankkipalvelut.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (liite 5) ja tulo- ja menoarvion (liite 6).

Edellisen vuoden jäsenmaksu on ollut 12 € aikuisjäseniltä ja 6 € juniorijäseniltä.

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.

8. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtajaksi valittiin  Matti Lindroos ja hallituksen jäseniksi Heikki Helenius, Jere

Kainulainen, Lauri Tammisto ja Pasi Airaksinen.

9. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pasi Kaukosalmi ja varatoiminnantarkastajaksi Anna

Elo.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.55.

Lauri Tammisto.