Topic: Vuosikokous 2019

Vuosikokous

Liitokiekkoseura Mustavaris ry:n vuosikokous pidetään torstaina 30.5.2019 klo 18.30 alkaen Yhteisökeskuksen kokoushuoneessa osoitteessa Otavankatu 5, Pori. Käsitellään vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.

Esityslista:

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10.  Käsitellään mahdolliset sääntömuutokset

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
      -Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
12.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Re: Vuosikokous 2019

Vuosikokous pöytäkirja

Liitokiekkoseura Mustavaris ry:n vuosikokous pidetään torstaina 30.5.2019 klo 18.30 alkaen Yhteisökeskuksen kokoushuoneessa osoitteessa Otavankatu 5, Pori. Käsitellään vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.

Esityslista:

1.    Kokouksen avaus

Matti Lindroos avasi kokouksen kello 18.36
Läsnä : Matti Lindroos
Antti Rautio
Pasi Anttila
Timo Stenman

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi sekä sihteeriksi valittiin Matti Lindroos

Pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Rautio sekä Pasi Anttila

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esitetty

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus asianomaisille.

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Toimintasuunnitelmana järjestää yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa.

Varsinaista tulo- ja menoarviota ei ole esittää, oletamme taseen olevan edellisvuosien kaltainen.

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Lindroos ja hallituksen muiksi jäseniksi:

Pasi Anttila
Antti Rautio
Timo Stenman
Miikka Sulonen
Reijo Uusitalo
Aleksi Lehto
Ilkka Kiviranta

9.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pasi Kaukosalmi
Varatoiminnantarkastajaksi Heikki Helenius

10.  Käsitellään mahdolliset sääntömuutokset

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
      -Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus asianomaisille.

12.  Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.16