Topic: Kirjurin frisbeegolfpuiston muutokset vuonna 2017

Arvoisat fribaajat,

Kuten moni jo tähän päivämäärään mennessä on varmasti lukenutkin, on radallemme tulossa muutoksia. Nämä muutokset poistavat käytöstä väylät p5 ja p6. Muutosten takana on kaupungin projekti, jonka tavoitteena on rakentaa uusi päiväkoti ja pysäköintialue suoraan näiden väylien päälle. Tämän lisäksi seura poisti p4 väylän jo aiemmin, koska viereisen koulun leikkipiha laajeni vaarallisesti väylää kohden, eikä täten ollut enää turvallinen pelattava.

Kaupunki teki asianmukaisesti kaavamuutosehdotuksen, toki selkeästi unohtaen tutkia tontin nykyisen käyttötarkoituksen. Tämän ehdotuksen pohjalta lähti seura vastustamaan kaavaa, joka tosin jo alkuvaiheessa oli melkoisen selvästi täysin turhaa. Radan, lajin ja seuramme kannalta olikin äärimmäisen arvokasta saada tehtyä valtuustoaloite, joka turvaisi radalle korvaavat väylät. Tämän valtuustoaloitteen teki perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Marko Järvinen:

Valtuutettu Marko Järvinen jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen

Porin kaupunki on suunnittelemassa uuden päiväkodin rakentamista Kaarisillan koulun välittömään läheisyyteen. Suunnitelman mukaan päiväkoti rakentuu Kirjurinluodon frisbeegolfpuiston väylien PS ja P6 kohdille.

Liitokiekkoseura Mustavaris Ry on rakentanut yhdessä Porin puistotoimen kanssa tasokkaan frisbeegolfpuiston alueelle ja näin edistänyt porilaisten liikuntaharrastusta. Nyt kaavailtu päiväkodin rakentaminen poistaa osan harrastemahdollisuudesta.

Valtuuston työjärjestyksen mukaisesti esitän valtuustoaloitteena, että Porin puistotoimi sekä vapaa- aikavirasto ryhtyvät pikaisiin toimenpiteisiin korvaavien väylien saamiseksi porilaisten liikunnanharrastuksen ylläpitämiseksi. Lisäksi esitän, että asiassa kuullaan asiantuntijana Liitokiekkoseura Mustavaris Ry:n edustajia.  Liitteenä Mustavaris Ry:n lausunto asemakaavan muutoksesta 609 1692/RR.

Valtuustoaloitteen johdosta seuramme antoi liitteeksi oman lausunnon, kuten teki myös puistotoimi. Puistotoimen lausuntoon sisältyi myös laskelma kustannuksista (myös seuralle koituvat kulut). Ratamestari ja puistotoimi on tehnyt asiassa tiivistä yhteistyötä. Kun asia eteni lausuntoineen tekniseen lautakuntaan (TELA), aiheutti YLE Pori pienen mediamylläkän, nostamalla esille hieman kyseenalaisesti hankkeen kokonaiskustannuksen 65k€ ja unohtaen lähtökohdan, miksi väyliä pitää siirtää. Kuten pääministeri Jäätteenmäkikään ei saamaansa faksia koskaan tilannut, niin ei seurammekaan koskaan tilannut päiväkotia radallemme. Pienestä kohusta johtuen ensimmäisessä TELA:n kokouksessa asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen, johon puistotoimi vielä tarkensi suoranaisesti radan muutoksista aiheutuvat kulut. Nämä kulut "putosivat" vielä noin 20k€. Kun tarkennettu lausunto oli TELA:n toisessa kokouksessa, se hyväksyttiin ilman yhtään huomautusta ja täten asia siirrettiin kaupungin hallituksen (KH) päätettäväksi. Yleensä aina huonojen uutisten seurassa on myös jotain positiivista, niin on myös tässäkin. 05.06.2017 KH:n kokous hyväksyi esityslistasta kohdan 14: "Kirjurinluodon frisbeegolfpuiston väylille P5 ja P6 korvaavat väylät, valtuustoaloite, perussuomalaiset, ensimmäinen allekirjoittaja Marko Järvinen".

Nyt ollaan tilanteessa, jossa jo useita kymmeniä tunteja vienyt taustatyö alkaa muuttaa muotoaan. Nyt työ vaatii todella aktiivista kokoustamista puistotoimen, sekä urakoitsijoiden kanssa jotka loppupeleissä ratkaisevat laadukkaan lopputuloksen. Aikataulua muutoksille ei vielä ole, mutta varmuudella uusia väyliä pelataan kaudella 2018. Tässä on hyvä huomioida melko suuret maansiirtotyöt, maastonmuitoilut, puiden (noin 60kpl) ja nurmikon istuttamiset (noin 1320m2). Pyydänkin vielä Teiltä harrastajat kärsivällisyyttä muutoksien ajaksi ja toteuttavalle taholle ehdotonta työrauhaa.

Terveisin,
Mikko Järvinen
Mustavaristen ratamestari

Last edited by MikeJones (06.06.2017 11:29:34)

Vain voitolla on väliä!

Re: Kirjurin frisbeegolfpuiston muutokset vuonna 2017

Loistavaa! Tätä päiviteltäneen kun aikataulut tarkentuu, mutta hyvä että päättäjät pysyivät järjissään lööpistä huolimatta tongue