Topic: Vuosikokous 2015

Kutsu vuosikokoukseen

Liitokiekkoseura Mustavaris ry:n sääntömääräinen vuosikokous
järjestetään sunnuntaina 1.2.2015 klo 15.00 alkaen WinNovan puuosaston
luokkahuoneessa, osoitteessa Professorintie 5, 28600 Pori.
Sisäänkäynti sisäpihan puolelta. Ovessa on teksti:  C9 Puuala.


Esityslista

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11.    Kokouksen päättäminen

Tervetuloa     Hallitus